Célkitűzéseink:

A rehabilitációs ellátás fejlesztése, a tevékenység színvonalának emelése, oktatása, kutatás, és ennek kapcsán a fogyatékosok és akadállyal élők ellátásának javítása.

Az esélyegyenlőség, társadalmi reintegráció elősegítése, ágazatok közötti együttműködések megteremtése, fejlesztése.

bevallas