Tevékenységünk

  - segészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;

● szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
● tudományos tevékenység, kutatás;
● nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
● kulturális tevékenység
● gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
● hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
● emberi és állampolgári jogok védelme;
● sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével;
● rehabilitációs foglalkoztatás;
● munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások;

közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások